Mailing List Archive

seeeing only logs from a certain number of users
Dear Reader,

Somehow we can only see the weekly logging from 20 logs(ip entry's) and up.
Because we use an MS loadbalancing, certain logs are not in our logging list. For example.

Server a
page 1 - 9 views

Server b
page 1 - 12 views

Its a total of 21 views, but because the analog only shows from 20 logs and up it doesnt show at all.
(server a and b do have their own analog.exe and own IIS logfiles)

Is there a posiblility to adjust the amount which it would log from, maybe setting it up to 1 instead of 20 .

With kind regards,

Daan Nutbeij
**********************************************************************************************
Disclaimer

E-mail wordt door ANWB niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen.
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail
onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te
nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet
worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de
toestemming van de afzender.
ANWB betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. ANWB kan
echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt
overgebracht. In een dergelijk geval is ANWB op geen enkele wijze aansprakelijk
voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.

ANWB B.V.
**********************************************************************************************
RE: seeeing only logs from a certain number of users [ In reply to ]
Daan Nutbeij,
You can specify the "floor" of most reports with the floor command. For example, if you want analog to include in the Request Report all files with at least 10 requests (instead of 20), you could add "REQFLOOR 10r" to your configuration file.

David Paul, Test Engineer
Vertex Business Services

1001 SW Disk Drive, Ste 100, Bend, Oregon, 97702
T: +1 541 389 0120 ext 1080  www.vertexgroup.com/na<http://www.vertexgroup.com/na>

[cid:image001.jpg@01CA7718.2E6A0160]


________________________________
From: analog-help-bounces@lists.meer.net [mailto:analog-help-bounces@lists.meer.net] On Behalf Of Daniel Nutbeij
Sent: Monday, December 07, 2009 3:40 AM
To: analog-help@lists.meer.net
Subject: [analog-help] seeeing only logs from a certain number of users

Dear Reader,

Somehow we can only see the weekly logging from 20 logs(ip entry's) and up.
Because we use an MS loadbalancing, certain logs are not in our logging list. For example.

Server a
page 1 - 9 views

Server b
page 1 - 12 views

Its a total of 21 views, but because the analog only shows from 20 logs and up it doesnt show at all.
(server a and b do have their own analog.exe and own IIS logfiles)

Is there a posiblility to adjust the amount which it would log from, maybe setting it up to 1 instead of 20 .

With kind regards,

Daan Nutbeij
________________________________

Disclaimer

E-mail wordt door ANWB niet gebruikt voor het aangaan van externe verplichtingen.
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender.
ANWB betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails. ANWB kan echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval is ANWB op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.

ANWB B.V.

________________________________


The information contained in this email is intended only for the individual to whom it is addressed. It may contain privileged and/or confidential information.If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message from your computer. The unauthorised use, disclosure, copying or alteration of this message is forbidden. The sender will not be liable for direct, special, indirect or consequential damage as a result of any virus being passed on, or arising from alteration of the contents of this message by a third party.

www.vertexna.com